گروه بین الملل -

روزنامه الحیات در خبری مدعی شد که شانس توافق هسته ای ایران و گروه ۵ + ۱ افزایش یافته است.

به گزارشافکارنیوز؛ الحیات به نقل از منابع خود نوشته است: مذاکره کنندگان ایران و گروه ۵ + ۱ پیشرفت های قابل توجهی در مذاکرات هسته ای به دست آورده اند و شانس رسیدن به توافق هسته ای اولیه، تا قبل از پایان ماه مارس به ۷۰درصد رسیده است.

همچنین منابع تایید کرده اند که دو طرف گام های بزرگی را در مباحث فنی برداشته اند.