به گزارش افکارنیوز، استاندار استان نینوا گفت: پیش از سال ۲۰۰۳ بسیاری از آثار تاریخی از موزه موصل به موزه ملی در بغداد منتقل شد و به جای آثار تاریخی موجود در موزه موصل، مجسمه‌های ساخته شده از گچ قرار داده شد. وی گفت: بیشتر آثار تاریخی که در فیلم منتشر شده تخریب می‌شود، در واقع مجسمه‌های گچی است و اصل نیستند و فقط دو اثر تاریخی واقعی این موزه در این تصاویر تخریب می‌شود. در تصاویری از زیر آثار تاریخی کشور عراق را که در سال‌های ۲۰۰۰،۲۰۰۳، ۲۰۰۴،۲۰۰۶، ۲۰۰۵،۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ به ثبت رسیده را مشاهده می‌کنید.