به گزارش افکارنیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: عراق به جنگ علیه داعش تا نابودی آن ادامه می دهد.

وی در سخنانی در مراسم افتتاح موزه ملی عراق پس از ترمیم آن افزود: عراق از تجهیز تروریست ها و حمایت مالی از آنها ابراز انزجار می کند. ما حامیان آنها و تفکرات آنها را می شناسیم و تکفیری ها را از خاک خود بیرون می کنیم. ما از همه شهروندان حمایت خواهیم کرد.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: داعش آثار تاریخی عراق را برای به دست آوردن پول می فروشد تا به کشتار عراقی ها و سوری ها ادامه دهد.

وی افزود: خطاب به کسانی که در موضوع قاچاق آثار تاریخی عراق با داعش همکاری میکنند، میگوییم ما آنها را تحت پیگیرد قرار خواهیم داد زیرا دنیا و سازمان ملل با ما است.ما آنها را به سبب جنایاتی که علیه اقلیت ها، زنان و کودکان و ادیان و همه جنایاتی که در عراق انجام داده اند تحت تعقیب و پیگیرد قرار خواهیم داد و لحظه ای آرام نخواهیم نشست.