به گزارش افکارنیوز، پایگاه اینترنتی " رای الیوم " به نقل از یک مسوول " جمعیت های آشوریان آلمان " گزارش کرد: داعش از مردم خواست در سر بریدن ملحدان شرکت کنند.

همچنین سرنوشت شماری دیگر از مسیحیان اسیر این گروه تروریستی مشخص نیست.

داعش روز دوشنبه هفته گذشته با حمله به تل تمر شماری از روستاهای آشوری و مسیحی منطقه سیطره یافت و ده ها خانواده آشوری ساکن منطقه را ربود.

پس از حمله عناصر داعش به شهر موصل در استان نینوا، صدها خانوار مسیحی شهرهای خود را ترک کردند و به ترکیه، اردن و لبنان رفتند. تعدادی از این آوارگان نیز در شهرهای دیگر عراق مستقر شدند.