به گزارش افکارنیوز، داعش فیلم اعدام یک مسلمان اسرائیلی به نام " محمد مسلم " توسط یک کودک داعشی را منتشر کرد. این مسلمان اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای موساد اعدام شد.