به گزارشافکارنیوز،منابع وابسته به نیروهای مردمی عراق اعلام کردند: اطلاعات دریافتی از دستورات الزام آور صادره از سوی سرکرده های داعش به تروریستهای این گروهک برای عقب نشینی از تکریت به سوی الشرقاط و موصل حکایت دارد.

این منابع بیان کردند: رویارویی با داعش جنگ اعتقادی را طلب می کند زیرا گروهک داعش اعتقادی است و از همین رو نیروهای مردمی و گروههای مقاومت در راس جنگ قرار دارند. داعش گروهکی است که به خوبی آموزش دیده است و نباید از اهمیت نبرد در تکریت کاسته شود.

این منابع از اعدام بسیاری از ساکنان صلاح الدین که قصد خروج از آن را داشتند به دست داعش و آویزان کردن آنها از تیرهای برق خبر دادند.