به گزارشافکارنیوز، این عکسها مربوط به مخفیگاه بن لادن در منطقه " تورا بورا " در افغانستان است.