به گزارش افکارنیوز، از این قبر که پس از اعدام صدام در روستای زادگاهش " عوجه " نزدیک تکریت ساخته شده بود، اکنون فقط یک ویرانه باقی مانده است.

این روستا تا قبل از آغاز عملیات نیروهای ارتش و بسیج مردمی عراق، یکی از اماکن استقرار عناصر داعش بود.

نیروهای عراقی اکنون این منطقه را تحت کنترل دارند.

تا پیش از این عکسهای بزرگی از صدام و پرچم رژیم بعثاز در و دیوار این مکان آویخته شده بود؛ اما اکنون پرچم عراق و نیروهای مردمی در اطراف این منطقه برافراشته شده است.

البته خاندان صدام و اهالی عوجه سال قبل اعلام کردند که جسد صدام را به جای دیگری منتقل کرده اند.