"خلف خلف اف" معاون وزیر خارجه آذربایجان که در بیست و نهمین اجلاس تدوین پیشنویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مسکو حضور دارد در اظهاراتی گفت: هیچ مانعی در برابر امضای این کنوانسیون وجود ندارد، اما واضح است که ایجاد توافق و وحدت در مواضع همگان به زمان نیاز داشته باشد.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، وی تاکید کرد: همه طرفهای حاضر در این اجلاس به تسریع در تدوین پیشنویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تاکید دارند.

خاطر نشان می شود در این اجلاس "محمد مهدی آخوند زاده" نماینده ویژه در دریای خزر و معاون وزیر امور خارجه به عنوان نماینده ایران حضور دارد.