این دختران"ارتش پوتین" خوانده می شوند. در این ویدیو که "دیلی تلگراف" به آن اشاره کرده، دانشجویی بلوند به نام "دیانا" در خیابانهای مسکو با پاشنه های بلند و کتی سیاه قدم می زند و بر روی یک لباس سفید با رژ قرمز می نویسد: "من لباس هایم را برای پوتین پاره می کنم" او سپس لباس خود را در می آورد!

به گزارش انتخاب، این کمپین، دختران را دعوت به در آوردن لباس برای پوتین می کنند تا یک آیپاد۲ هدیه بگیرند!

دیلی تلگراف می نویسد: این کمپین در راستای انتخابات مارچ ۲۰۱۲ راه اندازی شده است. پوتین در بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۲۰۰ رئیس جمهور بود.

از او به عنوان تصمیم گیرنده ی اصلی در روسیه یاد می شود.

به نوشته دیلی تلگراف، پوتین ممکن است که به کرملین در سال آینده بر گردد.

" هدف: برای پوتین تا رئیس جمهور شود " این جمله ای است که بر روی یک صفحه در سایت شبکه اجتماعی روسی به نام " وکونتاکته " امده است. البته باید گفت که این سایت واکنش روسی به فیس بوک است.

در طی دوره ی شوروی، عریان بودن در تبلیغات تابویی بود که اکنون برعکس شده و فراگیر شده است. این موضوع باعثعصبانیت بسیاری از روس ها شده است که می گویند که این ماجرا تنها یک فرهنگ جنسی را که در آن فاحشگی امری رایج است جدی تر می کند.


مشخص نیست که چه کسی این کمپین را راه اندازی کرده است اما ویدیوی این کمپین بر روی وبلاگ یک نماینده پارلمان به نام کریل شیتوف، که عضو حزب حاکم و حامی پوتین است، پست شده بود.