بی بی سی:مارک استرومن در حملات انتقامجویانه خود سه نفر را به طور جداگانه مورد حمله قرار داد که دو تن از قربانیان کشته شدند و نفر سوم جان سالم به در برد.

او به این افراد به ظن این که از اهالی خاورمیانه هستند، حمله کرده بود ولی همگی این افراد از شبه قاره هند بودند.

نفر سوم علیه حکم اعدام آقای استرومن شکایت کرده بود تا بتواند با او صحبت کند.