به گزارش العالم،يک گروه بين المللي مدافع حقوق بشر از دولت بحرين که پيشتر در امسال اعتراض هاي چند هفته اي را سرکوب کرد خواست آزار و ارعاب روزنامه نگاران منتقد را متوقف کند.

" کمیته محافظت از خبرنگاران " مستقر در آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد اسنادی درباره فوت دو روزنامه نگار حین بازداشت و نیز بازداشت یا شکنجه شدن بسیاری دیگر در اختیار دارد.

محمد عبد الدایم هماهنگ کننده منطقه ای کمیته محافظت از خبرنگاران اعلام کرد " دولت بحرین مسئولیت دارد از خبرنگاران در برابر افرادی که به تهدید به خشونت، ارعاب یا اتهامات ساختگی متوسل می شوند تا بر پوشش رسانه ای تاثیر بگذارند محافظت کند.