به گزارش افکاربه نقل از بی بی سی، این سازمان فعال در زمینه حقوق بشر در گزارش خود گفته است که بیشتر کودکان به عنوان سرباز توسط گروه شبه نظامی الشباب به کار گرفته میشوند، این در حالی است که دولت انتقالی سومالی نیز به استفاده از کودکان در صفوف نیروهای نظامی خود دست زده است .

پناهجویان سومالیایی که از کشورشان گریخته‌اند، در کنار خشکسالی، درگیری بین نیروهای نظامی دولت انتقالی و شورشیان وابسته به القاعده را یکی از دلایل خروج خود از این کشور اعلام می‌کنند.

در همانحال، به دلیل خشکسالی بی‌سابقه‌در سومالی، قرار است در بخش‌هایی از این کشور رسما وضعیت قحطی مواد غذایی اعلام شود.

با وجود کمک‌های سازمان‌های امدادی، تاکنون زندگی بیش از ۱۰ میلیون نفر در شرق آفریقا از بحران خشکسالی به مخاطره افتاده است.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل بر اساس مصاحبه هایی تنظیم شده است که با بیش از ۲۰۰ سومالیایی که این کشور را ترک کرده‌اند، انجام گرفته و در آن تصریح شده است که به کار گرفتن کودکان در گروه‌های مسلح در سومالی امری بسیار رایج است.

بیشتر کودکانی که این گروه‌ها برای اهداف نظامی خود به کار گرفته می‌گیرند، بین ۱۰ تا ۱۷ سال دارند و بعضی از آنها فقط هشت ساله هستند.

در این گزارش آمده است که اعضای گروه الشباب شیوههای مختلفی را برای جذب کودکسرباز به کار می برند و از جمله با وعده پول و تلفن همراه، آنان را تطمیع میکنند و یا با یورش به مدارس، کودکان دانشآموز را میربایند.