به گزارش افکارنیوز، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مدعی شده در تاریخ، غربی ها همیشه همگی مسلمانان را «ترک» می دانستند. اردوغان گفته، این بدان معنا نیست که وی ادعای برتری قومی و نژادی داشته باشد، بلکه به عنوان یک سند تاریخی مورد اشاره اش قرار گرفته است.
‌ ‌
رئیس جمهور ترکیه که این اظهارات را در جریان مراسم اهدای جوایز ملی به خانواده کهنه سربازان و سربازان کشته شده ترکیه بیان کرده، اظهار داشته: «در دنیا و به ویژه در اروپا، وقتی نام مسلمان به میان می آید، مردم این سرزمین(ترکیه) به خاطر آورده می شوند. کلمه ترک در کشور ما تنها به معنای قومی آن استفاده می شود. از دید غرب، در طول تاریخ، هر مسلمانی ترک بوده است».
‌ ‌
وی افزود: «این واژه برای برتری جویی به کار نمی رود، بلکه حقیقتی مبتنی بر شواهد تاریخی است. این وضعیت یک مسئولیت تاریخی را نیز بر دوش مردم ما قرار داده است».
‌ ‌
اظهارات اخیر اردوغان را باید جلوه و نمونه جدیدی از تمایلات نوعثمانی گرایانه وی و دولتش دانست که هر روز شکل شدید تر و صریح تری به خود می گیرد. همین دو ماه پیش بود که در جریان استقبال رسمی از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگران فلسطینی، اردوغان بر ۱۶ نفر از سربازان گارد تشریفات خود، لباس سربازان امپراتوری هایی را بر تن کرد که مدعی است، ترک تبار بوده و حاکی از ریشه تاریخی دولت کنونی ترکیه است.
‌ ‌
هرچند آن مراسم با واکنش ها و انتقادات شدیدی در داخل و خارج از ترکیه روبه رو شد، به نظر می رسد اردوغان نه تنها از این رویه خود منصرف نشده، بلکه ادعاهای خود را از قلمرو امپراتوری های ترک نیز فرا تر برده و کل جهان اسلام را از نظر تاریخی وابسته به سرزمین کنونی ترکیه دانسته است. البته عجیب نیست که وی برای چنین ادعایی، به هیچ بخشی از آن شواهد تاریخی مدنظر خود اشاره ای نکرده است!