به گزارش افکارنیوز، کمیته تحقیق سازمان ملل متحد در گزارش خود به این سازمان نوشت: گروه داعش در عراق "احتمالاً" مرتکب نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شده است. این اتهامات مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت.