به گزارشافکارنیوز،بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی نوروز را گرامی داشت.

در پیام بان کی‌مون آمده است:

گرامی داشت سالانه نوروز فرصتی استثنایی برای مردم است تا با ملحق شدن به یکدیگر تنوع فرهنگی، گفتگو و احترام متقابل را جشن بگیرند.

نوروز لحظه اتحاد و همبستگی در درون و درمیان جوامع است که تمام این موارد در زمان درگیری و تفرقه اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

نوروز امسال معنای ویژه‌ای دارد زیرا سازمان ملل متحد تلاش می‌نماید تصویر نوینی از آینده پایدار ارائه دهد و توافق اقلیمی جهانی مفیدی تصویب نماید.

این اولویت‌ها برای ۲۰۱۵ در راستای جوهره نوروز است که هماهنگی با طبیعت و تمامی مردم برای پرورش همکاری جهت صلح پایدار را ترویج می‌کند.

این مراسم باستانی سال نو هم زمان است با آغاز بهار، که موجب تجلی سنت‌ها، مراسم و جشن‌های پربار در جوامع غربی، مرکزی و جنوبی آسیا تا قفقاز، بالکان و سایر مناطق می‌شود.

نوروز در متن «فهرست منتخب میراثفرهنگی غیر ملموس بشریت»، ذیل «کنوانسیون یونسکو برای حفاظت از میراثفرهنگی ناملموس» ثبت گردیده است.

اینجانب جشنهایی سرشار از شادی و صلح برای همه آرزو دارم. امید است جوهره نوروزدرسراسر سال زنده بماند.