یک مقام امنیتی به روزنامه انگلیسی اشرق الاوسط گفت که وزارت کشور عربستان فرامینی را مبنی بر ممنوعیت این تجهیزات در داخل نهادها و مقرهای امنیتی دریافت کرده است. متخصصان فناوری اطلاعات بر این تصمیم وزارت کشور صحه گذاشته و تایید میکنند که این تجهیزات میتوانند امنیت مردم و نهادها را به خطر اندازند.

عربستان سعودی اولین کشوری نیست که این ممنوعیت را اعلام کرده، ایالات متحده و تعدادی از کشورهای اروپایی نیز این ممنوعیت را در سازمانهای امنیتی خود اجرا کردهاند.