به گزارشافکارنیوز،" سعد الفقیه " مخالف عربستانیِ مقیم پایتخت انگلیس اعلام کرد که هیچ ارتباطی با بازگشت مخالف عربستانی دیگر به نام " کساب العتیبی " به عربستان ندارد و آنها از سال ها پیش هیچ رابطه ای با هم ندارند.

به نوشته القدس العربی، الفقیه گفت: رابطه من با العتیبی در سال ۱۹۹۶ قطع شد و از آن تاریخ هیچ تماسی با وی نداشته ام.

کساب العتیبی، مخالف عربستانی چند روز پیش به ریاض بازگشت.

الفقیه در ادامه سه شرط را برای مذاکره با نظام عربستان مطرح کرد و گفت: ما به سه شرط با رژیم عربستان مذاکره خواهیم کرد، نخست اینکه هیأت مذاکره کننده از سوی رژیم، دستوری مکتوبی از عالی ترین مقام کشور داشته باشد، دوم آزادی همه زندانیان سیاسی؛ و سوم عدم پرداختن به امور شخصی.