به گزارشافکارنیوز،یک منبع آگاه در استان صلاح الدین اعلام کرد: ارتباط تروریستهای داعش در داخل تکریت با خارج از آن قطع شده و بی سیم های آنها تعطیل شده است.

این منبع تاکید کرد: تروریستهای داعش در امکان ارتباط با دیگر سرکرده های خود در مناطق دیگر را ندارند. برخی زنان که تعداد آنها بیشتر از ۵ نفر نیست در کنار داعش می جنگند از جمله آنها زن عراقی است که همسر یکی از سرکرده های داعش که قبلا در زندان بادوش زندانی بوده و پس از یورش داعش آزاد شده است. این زن در اعدامهای تکریت دخالت داشته است. این زنان در داخل تکریت زندانی هستند و امکان فرار ندارند.