به گزارشافکارنیوز،ناکامی های عناصر جبهه النصره، آن ها را ناچار کرد که از منطقه بیت سحم واقع در ریف جنوبی دمشق عقب نشینی کنند، به همین منظور به سمت اردوگاه الیرموک عقب نشستند تا در این اردوگاه بتوانند تجدید قوا کنند و با نقشه ای جدید به بیت سحم برگردند.

به نوشته الحدثنیوز، منابع بومی در اردوگاه الیرموک خبر دادند که پس از ورود عناصر النصره به اردوگاه الیرموک، گروه های فلسطینی آن ها را به گلوله بستند و جبهه النصره، از یک سو از طرف ارتش سوریه و از سوی دیگر از سوی فلسطینی های اردوگاه الیرموک، قیچی شد و ده ها تن از عناصر این گروه تروریستی به هلاکت رسیده یا زخمی شدند.

عناصر النصره، پس از گرفتار شدن در این شرایط، عطای الیرموک را به لقای آن بخشیدند و راه منطقه الحجر الاسود را در پیش گرفتند.

در این میان قرار بود دولت سوریه، سازمان آزادیبخش فلسطین و گروه های مسلح در اردوگاه الیرموک، روز پنج شنبه قراردادی امنیتی در زمینه بی طرف نگه داشتن اردوگاه الیرموک، امضا کنند.