به گزارشافکارنیوز،زندان مرکزی عدن موسوم به " المنصوره "، روز پنجشنبه شاهد درگیری نگهبانان با افراد مسلح ناشناس بود و در پی آن، شمار زیادی از زندانیان از محل گریختند.

سایت " یمن ۲۴ " به نقل از شاهدان عینی نوشت: ده ها تن از زندانیان از محل گریخته و به جهات مختلف فرار کرده اند.

به گفته شاهدان، خروج زندانیان زمانی آغاز شد که افراد مسلح ناشناس و نگهبانان زندان به تبادل آتش پرداختند.