دادگاه تجدید نظر پایتخت مصر اعلام کرد دادگاهی بدوی که ماه آوریل به حذف اسم حسنی مبارک از ادارات تصمیم گرفت، خارج از اختیارات خود تصمیم گیری کرده است.

دادگاه تجدید نظر این پرونده را به یک دادگاه اداری محول کرد. بعد از اعلام رای دادگاه، بیش از یکصد نفر از طرفداران و مخالفان حسنی مبارک بایکدیگر درگیر شدند.

مبارک ماه فوریه در پی قیام مردمی به کناره گیری از قدرت مجبور شد. نام مبارک قبل از حوادث اوایل امسال در همه ساختمان های دولتی دیده می شد. نام یکی از ایستگاه های مترو قاهره به ایستگاه شهدا تغییر یافته است. محاکمه مبارک هشتاد و سه ساله و دو پسرش به اتهام کشتار تظاهرکنندگان و فساد قرار است سوم اوت برگزار شود. حسنی مبارک هم اکنون در بیمارستان شرم الشیخ در ساحل دریای سرخ بازداشت است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، وکیل مبارک روز یکشنبه اعلام کرد او به کما رفته است اما مسئولان بیمارستان و وزارت بهداشت مصر این خبر را تکذیب کردند.