خبرگزاري يونايتدپرس روز پنجشنبه در اين باره و به نقل از روزنامه ژاپني 'يوميوري شيمبون' نوشت كه اين رقم ده هزارو ۹۴۱ مورد بيشتر از موارد ثبت شده كودك آزاري در سال مالي پيش از آن است.
وزارت بهداشت، کار و رفاه این افزایش تازه را به خاطر اعلام بیشتر موارد کودک آزاری از سوی مردم هم دانست و گفت این خود نشان دهنده آگاهی بیشتر مردم از این ناهنجاری است.
موارد گزارش شده به دو استانی که در زلزله و سونامی اسفند ماه آسیب دیدند نمی شود. هرچند آمار دو سال پیش هزار و ۱۵۰ مورد کودک آزاری را در این دو منطقه نشان می دهد.
از جمله موارد کودک آزاری که در این گزارش آمده است می توان به مرگ یک دختر خردسال و برادر کوچکترش به خاطر گرسنگی اشاره کرد که در آپارتمانی در اوساکا بی توجه رها شده بودند.
برخي مقام هاي وزارت بهداشت، كار و رفاه علت افزايش موارد كودك آزاري در يكي از پيشرفته ترين كشورهاي دنيا را ناكارآمدي مراكز مشاوره اي مي دانند.