دیوید هاولی سخنگوی صندوق بین المللی پول در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت: برای کمک به دولت سودان جنوبی در زمینه تقویت ظرفیت پاسخگویی به مسائل مرتبط با پول ملی خود و حل و فصل مسائل پولی اعلام آمادگی می کنیم . هاولی خاطر نشان کرد کمک فنی به کشوری که عضو صندوق بین المللی پول نیست، امکان پذیر است.

سودان جنوبی که نهم ژوئیه استقلال خود را اعلام کرد و چهاردهم همین ماه به عضویت سازمان ملل در آمد، نامزدی خود را برای عضویت در صندوق بین المللی پول در ماه آوریل اعلام کرده است. روند عضویت در صندوق بین المللی پول بیش از شش ماه و حتی در برخی موارد بیش از یک سال زمان می برد. این کشور روز دوشنبه واحد پول خود را پوند سودان جنوبی که ارزش آن با پوند سودان برابر است، اعلام کرد اما رواج آن در زندگی روزمره مردم این کشور به گذشت زمان نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، سخنگوی صندوق بین المللی پول خاطر نشان کرد پیش از استقلال جنوب سودان درباره مسائل پولی از جمله نظام مبادله برای وارد کردن ارز جدید پیشنهادهایی را ارایه داده است.