به گزارش افکارنیوز، عناصر مسلح عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن به مقر تیپ ۳۳ ارتش این کشور حمله کرده و سربازان و افسران باقیمانده در این مقر را کشته یا زخمی کرده و آن را غارت کردند.

گروهی از سربازان بعد از شنیدن خبر احتمال حمله هوایی ارتش عربستان به مقر تیپ ۳۳ از این محل عقب نشینی کرده بودند و عناصر هادی با حمله به این مقر، سایر افسران و سربازان باقیمانده را کشته یا زخمی کردند.

پایگاه نظامی " سبا " و انبارهای سلاح " راس عباس " و " جبل حدید " در عدن نیز مانند مقر تیپ ۳۱ مورد چپاول عناصر مسلح هادی قرار گرفته است.

این اقدامات درچارچوب پشتیبانی از تجاوز هوایی عربستان به یمن صورت می گیرد.