گروه بین الملل -

چند روز پیش، یک دانشجوی ایرانی در سوییس، جان کری را در حال خرید شکلات در فروشگاهی مشاهده می کند.

به گزارشافکارنیوز؛ این دانشجو جلو رفته و از جان کری در مورد مذاکرات هسته ای ایران سوال می کند که جان کری در پاسخ به این دانشجو می گوید: انشاء الله!