افکارنیوز

- تصاویری از دیوارهای حوالی کاخ های تکریت منتشر شده که در آن شعارهایی با زبان فارسی بر روی دیوارهای تکریت نوشته شده است


http://www.afkarnews.ir/images/docs/files/000404/nf00404053-1.jpg

شعارهایی مانند:

سپاه خمینی داعش را شکست داد

مرگ بر اسرائیل

مرگ بر آمریکا