گروه بین الملل -

در لوزان سوییس، در موسسه رولکس، واقع در دانشگاه لوزان، کنفرانس مطبوعاتی اعلام شده است. هنوز زمان برقراری این کنفرانس مشخص نیست.

به گزارشافکارنیوز؛ درهمین حال رویترز اعلام کرده است که نماینده اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفته است تا برای یک رویداد مطبوعاتی جمع شوند. او نیز زمان برگزاری این کنفرانس را اعلام نکرده است.