به گزارشافکارنیوز،عبدالفتاح سیسی با ارائه لایحه ای به مجلس مصر، اصلاح قانون مجازات این کشور را خواستار شد.

در این لایحه آمده است: به جای ماده ۸۲ قانون مجازات، این متن جایگزین شود: هر کس در حفر تونل، یا تهیه تجهیزات برای این کار، یا زمینه سازی برای آن مشارکت داشته باشد؛ یا از راه ها و گذرگاه های زیرزمینی در مناطق مرزی به منظور ارتباط با کشور بیگانه یا یکی از اتباع و مقیمان این کشور، استفاده کند، یا شخصی و کالا و تجهیزات یا هر چیز مالی و غیرمالی را از طریق این تونل ها منتقل کند، به حبس ابد محکوم می شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: اگر ثابت شود کسی از وجود تونلی باخبر است، یا از گذرگاه یا تونلی زیرزمینی در مناطق مرزی استفاده کرده باشد یا از طرحی برای ارتکاب هر یک از موارد مذکور در بند سابق مطلع باشد و به مقامات مزبور اطلاع ندهد، نیز مشمول مجازات حبس ابد خواهد بود. ضمنا بر اساس قانون، تجهیزات و ساختمان های مرتبط به محل ارتکاب این جرم نیز به نفع دولت مصادره می شود.

گفتنی است که مردم فلسطین در غزه، به سبب بسته شدن گذرگاه های مرزی با رژیم صهیونیستی و مصر، سال ها است که در محاصره به سر می برند و مایحتاج دارو و مواد غذایی خود را از طریق تونل های زیرزمینی تهیه می کردند.

دولت مصر، تونل های زیرزمینی با غزه را بمب گذاری و منفجر کرد.