به گزارشافکارنیوز،" محمد الرادعی " معاون حزب یکپارچه ناصری گفت: آن چه بر سر یمن می آید، رسماً نقض حاکمیت یمن و دخالت در امور یمنی هاست و تاوان آن را، مردم بی گناه این کشور می دهند.
وی تاکید کرد که جنگنده های سعودی، با نقض قوانین جنگی، پا را از بمباران اماکن نظامی فراتر نهاده و بمباران اماکن غیرنظامی را در دستور کار قرار داده و فاجعه ای انسانی در یمن را سبب شده است.

" احمد حاشد " نماینده پارلمان یمن نیز به شبکه العالم گفت: تجاوز سعودی، تجاوزی کینه توزانه، وحشیانه و فاجعه بار است. آن ها زیرساخت های یمن اعم از پل ها، کارخانه ها و منازل مسکونی را هدف قرار دادند و به این ترتیب، این، تجاوزی با تمام مقیاس ها و معیارهای شناخته شده است.

" احمد الصوفی " دبیر رئیس جمهور اسبق یمن نیز گفت: از نظر ما، هر دانۀ شنِ خاک یمن، با تمام غرور و جاه طلبی کشورهای متجاوز برابری می کند.

وی تاکید کرد: سرکردگی متجاوزان به یمن را مثلث "آمریکا - عربستان - اسرائیل" به عهده دارد.