به گزارش افکارنیوز، " اثیل النجیفی " ادعا کرد: تجربه استان صلاح الدین موفق نبود و نیروهای داوطلب مردمی نتوانستند دستاوردی را محقق کنند.

وی در ادامه ادعاهایش به شبکه عراقی سومریه نیوز خاطرنشان کرد: این ائتلاف بین المللی بود که نبرد آزادسازی تکریت را به سرانجام رساند و نقش ارتش نیز بزرگتر از نیروهای داوطلب بود.

النجیفی اظهار داشت: استان صلاح الدین در خصوص ارزیابی ورود نیروهای داوطلب مردمی دچار اشتباه شد، ولی مسأله استان نینوا بسیار حساس است و باید با عقلانیت با آن تعامل کرد، و باید از تبدیل شدن جنگ با داعش به نبرد طایفه ای در این استان برحذر بود.

این ادعاها درحالی مطرح می شود که " حیدر العبادی " نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در ۳۱ مارس ۲۰۱۵ از ورود نیروهای عراقی به شهر تکریت و برافراشته شدن پرچم عراق بر فراز ساختمان استانداری صلاح الدین خبر داد و تأکید کرد که این عملیات فقط توسط عراقی ها و با خون آنان انجام شد.

اثیل النجیفی برادر رئیس سابق پارلمان عراق، در سال ۲۰۱۴ چند ساعت قبل از سقوط موصل به دست این گروه تروریستی، از استان نینوا فرار کرد.