به گزارش افکارنیوز، " ناصر الفرطوسی " گفت: عناصر داعش و بعثی‌ها در تکریت از روش سرزمین‌های سوخته استفاده می‌کنند و نیروهای داوطلب مردمی و هیچ اقدامی علیه دارایی‌ها و خانه‌های شهروندان نکرده‌اند.

وی به شبکه عراقی سومریه نیوز خاطرنشان کرد: نیروهای داوطلب در عملیات آزادسازی تکریت همراه نیروهای واکنش سریع بودند، و هیچ موردی مبنی بر نقض قانون از سوی آنان مشاهده نشده است.
الفرطوسی تأکید کرد، همه مناطق، شهرها و استانها با هدایت فرماندهی کل نیروهای مسلح آزاد می شود.