به گزارش افکارنیوز، اهالی این مناطق از شنیده شدن صدای تیراندازی پراکنده و انفجار موشک سخن گفته و یکی از مردم از مشاهده تانک انصارالله در شهر " المعلا " نزدیک عدن خبر داد.

هواپیماهای عربستان نیز برای نیروهای هادی سلاح سبک، تجهیزات ارتباطات و موشک انداز پرتاب کردند.

عربستان دفاع از دولت مسعتفی عبدربه منصور در عدن، را هدف اصلی حمله به یمن ذکرکرده است، در حالی که به گفته کارشناسان نتیجه حملات ریاض تاکنون موجب تقویت گروههای تروریستی شده است.

موفقیت های نیروهای مردمی و ارتش یمن در عدن، با وجود حملات مکرر هوایی عربستان سعودی، نشانگر توانمندی نیروهای مردمی برای دفع تجاوز خارجی و به شکست کشاندن تروریست های داخلی مورد حمایت عربستان، غرب و اسرائیل است.

در شرایطی که مخالفت های مردمی با تجاوزهوایی عربستان به یمن همچنان ادامه دارد ، عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن مداخله زمینی خارجی را در شهر عدن خواستار شده است.