به گزارش افکارنیوز، فعالان عراقی در توئیتر داعش از این حیوانات وحشی برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم استفاده می کرده است.

استفاده داعش از شیر و کفتار برای رعب و وحشت

هنوز مشخص نیست آیا داعش از این چند قلاده شیر و کفتار برای کشتن یا از بین بردن مخالفان خود استفاده کرده است یا خیر اما افراد محلی می گویند بارها صدای غرش این حیوانات را می شنیده اند و در منطقه شایع شده بود که نیروهای دولت اسلامی مخالفان را در قفس شیر و کفتارها می اندازند.

استفاده داعش از شیر و کفتار برای رعب و وحشت