گروه بین الملل -

تصمیم لغو تحریمات از تحویل سامانه موشک های اس ۳۰۰ دفاعی به ایران نگرانی اسرائیل را چند برابرکرد، مسئولانی پیرامون به دست آوردن این سلاح توسط ایران ابراز نگرانی کردند چرا که این مسئله به قدرت نظامی ارتش رژیم اشغال گر لطمه وارد می کند.

به گزارشافکارنیوز؛ در این راستا روزنامه عبری زبان بدیعوت احارانوت گزارشی منتشر کرد که در آن آمده است: " در این مرحله آشکار نیست که روسیه کدام نوع از اسلحه را به ایران تحویل خواهد داد، چرا که روسیه انواع بسیاری سلاح در اختیار دارد. اما معلوم است دست یابی ایران به این سامانه گزینه حمله اسرائیلی علیه ایران را کاهش می دهد ".

گزارش افزود: " علی رغم نگرانی شدید از رسیدن موشک های اس - ۳۰۰ به ایران اما نیروهای هوایی رژیم اشغال گر صهیونستی –بنا به منابع خارجی – در سال های اخیر در کشورهای دوست مانند یونان رزمایشاتی برای مقابله با چنین سامانه دفاعی اجرا کردند.

گزارشی که از کرملین(کاخ ریاست جمهوری) درمورد لغو تحریمات صادر شد، ادعاهای اسرائیلی علیه توافق هسته ای با ایران را تقویت می کند، چرا که این توافق منجر به افزایش تحریمات سلاح از ایران می شود.

روزنامه یدیعوت بیان کرد: سامانه امنیتی اسرائیلی نگران است توافق هسته ای با ایران منجر به تجهیزات تسلیحاتی ایران شود، چرا که این مسئله شرکت های غربی را تشویق می کند گام های مشابهی در میدان سایبری و تکنولوژی پیش رفته و سلاح دقیق پیش ببرند.

روزنامه در ادامه گزارش بیان کرد :" ترس هایی از گسترش تسلیحاتی ایران به سوریه و در نتیجه به حزب الله وجود دارد - چرا که این مسئله تعادل های قدرت ها را در رویارویی های آینده علیه اسرائیل تغییر می دهد در نتیجه جنگنده های اسرائیلی دیگر نمی تواند به راحتی وارد آسمان سوریه یا لبنان شود".