به گزارش افکارنیوز، تجاوزات جنگندههای سعودی به مناطق مختلف صنعاء همچنان ادامه دارد. امروز پنج انفجار مناطق مختلف پایتخت یمن را لرزاند.