به گزارش افکارنیوز، وی افزود مردم چند کشور عربی(اشاره به کشورهای عربی که بهار عربی در آنها اتفاق افتاد) گزینه های خود را با آزادی، دمکراسی و زندگی عزتمندانه در مقابل حکومت فردی، حزب واحد و مشارکت نداشتن نمایندگان مردم در تصمیم گیریها انتخاب کردند.

سفیر ترکیه در اردن در پایان کنفرانس «تحلیل اشکالات امنیتی در خاورمیانه متغیر» در مرکز پژوهشهای بین المللی دانشگاه اردن در دانشکده شاهزاده حسین بن عبدالله که پانزده پژوهشگر از کشورهای عربی، اروپایی، آمریکا حضور داشتند، این مطلب را مطرح کرد. این کنفرانس را دانشگاه اردن با همکاری دانشگاه جنوب دانمارک برگزار کرد.

طی دو روز شرکت کنندگان با حضور سی دانشجوی اردنی و دانمارکی از میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی نقش همه طرفهای فعال غیر عربی و غیر دولتی در وضع امنیتی خاورمیانه را بررسی کردند و به متغیرهای امنیتی منطقه بویژه عراق، سوریه و یمن ورشد جنبشهای افراطی را بررسی کردند.

امین المشاقبه وزیر اسبق توسعه اجتماعی اردن نیز گفت در این کنفرانس تحولات امنیتی شتابان منطقه عربی به سبب دخالتهای برخی از کشورهای منطقه از جمله ایران در امور داخلی برخی از کشورهای عربی از جمله یمن ، سوریه ، عراق و لبنان بررسی شد.