به گزارش افکارنیوز، پاکستان سال ها بود که به دلیل فشارهای خارجی، حکم اعدام را حتی در مورد خطرناک ترین مجرمان، اجرا نمی کرد.

اما بعد از حادثه حمله تروریستی به مدرسه پیشاور که در روزهای پایانی پاییز سال گذشته رخ داد، دولت پاکستان ممنوعیت مجازات اعدام را برای افرادی که جرم های تروریستی مرتکب شده اند، لغو کرد و تعدادی از افرادی را که سال ها به جرم ارتکاب جرایم تروریستی در زندان ها جا خوش کرده بودند، به دار آویخت.

مدتی پیش نیز پاکستان در اقدامی دیگر، ممنوعیت اعدام را برای تمام افرادی که محکوم به مرگ شده اند، لغو کرد و این بار جرایم غیرتروریستی نیز مشمول مجازات اعدام قرار گرفت.