به گزارش افکارنیوز، نتیجه آخرین نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد که اوباما در نظرسنجی‌ها توانسته قدری حمایت بیشتری بدست آورد.

در گزارش سی‌ان‌ان آمده است: «در حالی که حمایت مردم از وضعیت اقتصادی یک رکورد جدید در دوره اوباما رسیده، محبوبیت رئیس‌جمهور باراک اوباما در حال تغییر به سمت مثبت است».

در این گزارش درباره نظرسنجی مشترک سی‌ان‌ان و موسسه او. آر‌. سی آمده است: «برای اولین بار از می ۲۰۱۳، تعداد بیشتری از آمریکاییهای شرکت کننده در نظرسنجی گفتند که آنها حس مثبتی درباره نحوه ریاست جمهوری دارند. اکنون ۴۸ درصد نظر مثبت و ۴۷ درصد نظر منفی دارند» و ۵ درصد نیز در این باره اظهار بیاطلاعی کردند.

در بخش دیگری از این نظرسنجی که به صورت تلفنی و از ۱۶ تا ۱۹ آوریل گرفته شده، مشخص شده که ۵۲ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، وضعیت اقتصادی آمریکا را «خیلی یا تا حدی خوب» توصیف کردند در حالی که ۴۸ درصد معتقدند وضعیت اقتصادی را «خیلی یا تا حدی بد» دانستند.

نتیجه این نظرسنجی در حالی منتشر شده که در محافل سیاسی آمریکا به ویژه از سوی جمهوریخواهان، با مواضع کاخ سفید به ویژه در قبال مذاکرات هستهای ایران و همچنین سیاستهای دولت اوباما در قبال کوبا مخالفتهای تندی کردهاند.