به گزارش افکارنیوز، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص اوضاع کنونی در یمن با تأکید بر اینکه تداوم حمله نظامی به یمن خطای راهبردی است، گفت: امیدواریم شاهد توقف جنگ، بازگشت آرامش و تقویت مسیر گفت‌وگوی یمنی - یمنی در این کشور باشیم.

جمهوری اسلامی ایران در راستای حل بحران یمن از طریق سیاسی طرح ۴ ماده‌ای را ارائه کرد که این طرح روز گذشته برای وزرای خارجه همه کشورها ارسال شد.

برقراری آتش بس و توقف سریع کلیه حملات نظامی خارجی، ارسال فوری و بدون وقفه کمکهای انساندوستانه (و پزشکی) برای مردم یمن، از سرگیری گفتوگوی ملی یمنی و تحت هدایت مردم یمن و با مشارکت نمایندگان تمام احزاب سیاسی و گروههای اجتماعی این کشور و تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی در یمن بندهای این طرح ۴ مادهای را تشکیل میدهد.