به گزارش افکارنیوز، عناصر داعش مانند دیگر اعدامها به این مرد لباس نارنجی پوشانده و او را در یکی از خیابانهای اطراف حسکه گردن زدند.

صحفه های وابسته به داعش در شکبه های اجتماعی، دلیل اعدام این مرد را وابستگی به نیروهای کرد سوریه اعلام کردند.

این اعدام مقابل چشمان شماری از اهالی که برخی از آنان کودک بودند، انجام شد.

چهره عناصر داعش در عکسهای منتشر شده از این اقدام جنایتکارانه، بیانگر آن است که شماری از آنان تبعه کشورهای مختلف هستند.