به گزارش افکارنیوز، سرهنگ " مهدی عباس " افزود: این پل چند ماه تحت سیطره داعش بود و مسیر اصلی کمک رسانی به تروریست های مسلح محسوب می شد.

به گفته وی، اشغال سه روستا در اطراف رمادی توسط داعش، باعثفرار هزاران غیر نظامی از خانه هایشان شده بود.

ارتش و پلیس عراق در عملیات اخیر توانستند ضمن بیرون راندن تروریست های مسلح از شماری از مناطق شهر، امنیت مرکز رمادی را تامین نمایند.