به گزارش افکارنیوز، روزنامه " میتل دویچه سایتونگ " اعلام کرد: بر اساس جدیدترین بررسی انجمن رفاه مشترک آلمان شکاف اجتماعی در این کشور همچنان افزایش می یابد.

به گفته " رالف روزنبروک " رئیس انجمن رفاه مشترک آلمان همواره انسان های کم تری در آلمان رفاه روزافزون را تجربه می کنند.

بر اساس گزارش سالانه انجمن رفاه مشترک درباره شرایط اجتماعی در حال حاضر حدود ۱۵.۵ درصد از شهروندان آلمانی زیر خط فقر زندگی می کنند.

در این بررسی همچنین انتقادهایی به کمبودها در سیاست اجتماعی دولت آلمان وارد شده است.

بر اساس این گزارش نرخ فقر مجددا در آلمان افزایش پیدا کرده، بیکاری بلند مدت پایدار در افراد به بالای مرز میلیون رسیده است. شکاف بین فقیر و غنی هم عمیق تر می شود و همه این اتفاقات به گفته " روزنبروک " با وجود اقتصاد خوب و افزایش کلی اشتغال رخ می دهد.

رئیس انجمن رفاه مشترک آلمان در این ارتباط از جمله به این مسئله اشاره می کند که بیش از هفت میلیارد یورو دارایی خصوصی در آلمان وجود دارد. همزمان از هر ده بزرگسال یک نفر بدهکار محسوب شده و به طور میانگین بیش از ۳۲هزار و ۶۰۰ یورو بدهی دارد.

وی بر اساس ارزیابی ها و بررسی های انجام شده اظهار داشت که دولت آلمان از نظر سیاست اجتماعی تنبل نبوده اما اولویت بندی های خود را غلط انجام داده است.

دولت آلمان با معرفی طرح حداقل دستمزد به انسجام جامعه کمک کرد، اما دیگر تصمیمات سیاسی از جمله بسته های قانونی بسیار پرهزینه برای اصلاح حقوق بازنشستگان شکاف های اجتماعی را عمیق تر کرده است.