به گزارش افکارنیوز، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که سه عضو ارشد حزب‌الله لبنان را در لیست گروههای تروریستی قرار داده است.

بنا به گزارش روزنامه «دیلی‌استار» لبنان، وزارت خارجه آمریکا دو نفر از اعضای ارشد حزب‌الله را متهم به مشارکت در بمب‌گذاری اتوبوس گردشگران اسرائیلی در بلغارستان در سال ۲۰۱۲ کرد و آنها را در لیست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه آمریکا نفر سوم از اعضای ارشد حزب‌الله را متهم کرد که یکی از اعضای «واحد خارج از کشور تروریسم» حزب‌الله است و او را نیز در لیست سازمانهای تروریستی قرار داد.

بیانیه وزارت خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد، اینگونه می‌گوید: وزارت خارجه آمریکا میلاد فرح، حسن الحاج حسن، حسین اطریس را طبق حکم اجرایی ۱۳۲۲۴ بعنوان تروریست‌های ویژه جهانی می‌داند که این قانون تروریست‌ها و آنهایی را هدف قرار می‌دهد که به تروریست‌ها یا اقدامات تروریستی کمک می‌کنند.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که این سه عضو ارشد حزب‌الله در لبنان زندگی می‌کنند.

حزبالله هرگونه مشارکت در حمله به اتوبوس گردشگران اسرائیلی در بلغارستان را رد کرده است.