به گزارش افکارنیوز، " مقتدی صدر " در بیانیه ای گفت: کنگره آمریکا تصمیم دارد مصوبه ای را درخصوص عراق برای مستقل دانستن هر طایفه از دیگری تصویب کند؛ این کار آغازی برای تجزیه علنی عراق است.

شبکه عراقی سومریه نیوز به نقل از بیانیه مقتدی صدر نوشت: آمریکا سوء نیت خود را در قبال کشور عزیز ما عراق نشان داد.
وی از دولت و پارلمان عراق خواست موضعی قاطع ضد این اقدام کنگره اتخاذ کنند.

مقتدی صدر اظهار داشت: مردم عراق باید با اعلام مخالفت و نارضایتی خود، از سرزمین و طوایفشان دفاع کنند.
کمیسیون امور خارجی کنگره آمریکا قرار است امروز پیش نویس طرحی را برای تعامل با پیشمرگه و گروه های مسلح سنی در عراق به عنوان دو کشور، به رأی بگذارد.

این کمیسیون مدعی شده است که هدف از این کار ارائه کمکهای مستقیم به کردها و اهل سنت عراق به عنوان دو کشور است.