به گزارش افکارنیوز، این منابع همچنین افزودند: گروه تروریستی داعش این خبرنگار را به اتهام همکاری با رسانه های ضد داعش و انتقال خبرهای موصل به آن رسانه ها، دستگیر کرده است.

همچنین گروه تروریستی داعش در چند ماه گذشته چندین خبرنگار و نویسنده را با همین اتهام و به دلیل انتشار اخبار علیه داعش بازداشت و اعدام کرده است .