به گزارش افکارنیوز، شبه نظامیان حزب اصلاح که با القاعده علیه ارتش و نیروهای مردمی یمن همپیمان شده‌اند شماری از شهروندان اهل «مفرق جبل» را در استان تعز پس از بازداشت در یکی از مواضع خود در این منطقه اعدام کردند.

این شهروندان بی‌گناه به اتهام منسوب بودن به جنبش انصار الله توسط شبه نظامیان حزب الاصلاح و تحت نظارت یوسف الشراحی یکی از رهبران این حزب و «علی محسن الاحمر» سرلشکر فراری اعدام شدند.

عناصر حزب الاصلاح پیش‌تر نیز غیرنظامیانی را ربوده و آنها را به اتهام ارتباط با انصار الله اعدام کرده است.

استان تعز شاهد درگیریهای شدید بین ارتش یمن و کمیتههای مردمی انصار الله با شبه نظامیان حزب الاصلاح است و به گفته یک منبع امنیتی ارتش و نیروهای مردمی تا صبح امروز به پیشرویهای میدانی خوبی در این استان دست یافتهاند.