به گزارش افکارنیوز، در این فیلم، "محمد بن عبد الرحمن الطبیشی" یک عکاس خبرنگار را هنگام پوشش خبر استقبال سلمان عبدالعزیز پادشاه عربستان از همتای مغربی خود محمد ششم، سیلی می زند.
این عکاس خبرنگار، هنگام دست دادن دو پادشاه از رئیس سابق مراسم تشریفات دربار عربستان سیلی خورد.
انتشار این فیلم، با موجی از خشم و اعتراض در شبکه‌های اجتماعی همراه شده است.
پادشاه عربستان به تازگی در فرمانی الطبیشی را از ریاست مراسم تشریفات دربار برکنار کرده و " خالد بن صالح العباد " را جایگزین او کرده است.
فیلم