به گزارش افکارنیوز، سازمان پزشکان بدون مرز و صلیب سرخ جهانی در بیانیه ای مشترک اعلام کردند: یمن تقریباً به طورکامل متکی به واردات غذا و دارو خصوصاً برای درمان مبتلایان به بیماری های مزمن است، و هم اکنون با مشکل کمبود شدید سوخت مواجه است.
این دو سازمان در بیانیه خود به نقل از " سِدریک اشوایزِر " رئیس گروه ۲۵۰ نفری صلیب سرخ جهانی در یمن گزارش دادند: فرودگاه صنعا یکی از اصلی ترین زیرساخت های غیرنظامی و مهم ترین کانال رساندن کمک ها و خدمات ضروری به دست مردم یمن است و حملات هوایی ۶ هفتۀ گذشته عربستان و متحدانش به این فرودگاه باعثافزایش مشکلات و وخیم تر شدن وضعیت آنها شده است.
اشوایزر اعلام کرد: تعطیلی و تخریب زیرساخت های اصلی خصوصاً فرودگاه ها، بنادر، پل ها و راه ها عواقب وحشتناکی برای مردم یمن به همراه داشته است، و وضعیت آنها هم اکنون فاجعه بار است.
" مِری الیزِبت اَنگرا " رئیس هیأت اعزامی سازمان پزشکان بدون مرز به یمن نیز اعلام کرد: مناقشه یمن باعثافزایش مشکلات مردم یمن در سراسر این کشور شده است.
انگرا افزود: تخریب باند فرودگاه صنعا به معنای به خطر افتادن بیشتر جان هزاران نفر است و مردم یمن آب ناسالم و مضر مصرف می کنند و کودکان به عللی که قابل پیشگیری است، جان خود را از دست می دهند.
این دو سازمان بین المللی خواستار توقف حمله به مراکز غیرنظامی شدند و افزودند : باید به مسؤولان فرودگاه های غیرنظامی یمن اجازه داده شود که فرودگاه ها را برای دریافت کمک های بشردوستانه تعمیر و بازسازی کنند.