به گزارشافکارنیوز، در حالی که افشای همکاری‌های جاسوسی سرویس امنیت آلمان(BND) با آژانس امنیت آمریکا(NSA) در رسانه‌های آلمان وارد سومین هفته خود می‌شود و گفته می‌شود که این اقدامات با اطلاع دولت صورت گرفته نشریه آلمانی اشپیگل در جلد آخرین شماره خود از این اقدام دولت آلمان با عنوان خیانت یاد کرده است.

این نشریه آلمانی که بیشترین افشاگری درباره همکاری‌های جاسوسی آلمان داشته است، با انتشار تصویری که در آن «آنگلا مرکل» صدراعظم، «توماس دیمیتزیره» وزیر کشور و از هم‌پیمانان مرکل و «گرهارد شیندلر» رئیس سرویس اطلاعات آلمان دیده می‌شوند، همکاری دستگاه امنیتی و قوه اجرایی کشور با عنوان «خیانت» و اقدام مشترک سرویس امنیتی آلمان و دولت در خلاف جهت منافع ملی آلمان ارزیابی شده است.

نشریه «اشپیگل» نخستین بار از بررسی همکاری جاسوسی آلمان با آمریکا در دستگاه قضایی آلمان خبر داده بود. این هفته‌نامه آلمانی اعلام کرد که سرویس اطلاعات آلمان با وجود همه ممنوعیت‌های قانونی از سال ۲۰۰۲ در نظارت بر ارتباطات اینترنتی سیاستمداران و شرکت‌های اروپایی با آژانس امنیت ملی آمریکا(NSA) همکاری داشته است.

این نشریه امروز هم اعلام کرد که مدارک دولتی آلمان جاسوسی هدفمند آمریکا از اروپا تا سال ۲۰۱۳ را تأیید می‌کند.